“Ái dos réglas páda el éksito…
1. Núnka rebéles tódo lo ke sábes”

image